مقدمه

 نرم افزار حسابداري هانا


 سيستم يکپارچه به سيستمي اطلاق مي‌گردد که حداقل چهار مشخصه ذيل را دارا باشد:
 

    متشکل از تعدادي زير سيستم با ساختار مستحکم

    تمرکز داده‌‌هاي زير سيستم‌ها در يک محل

    وجود رابطه معنادار بين زير سيستم‌ها

    امکان راهبري همزمان زير سيستم‌ها

به علاوه، وقتي صحبت از پردازش اطلاعات به ميان مي‌آيد، مفاهيمي همچون دقت، صحت و سرعت در اطلاع‌رساني، حايز اهميت مي‌شود. از اين رو است که نياز به سيستمي يکپارچه‌، که بتواند اطلاعات دقيق، صحيح و قابل اطمينان را در هر لحظه، در اختيار قرار دهد، مشهود مي‌گردد.
با توجه به تعاريف انجام شده، مي‌توان نتيجه گرفت که يکپارچه‌سازي، صرفا تجميع اطلاعات از زير سيستم‌ها و انعکاس آن‌ها در سيستم مادر نمي‌باشد. زيرا جهت دسترسي به اطلاعات دقيق و صحيح در هر لحظه، علاوه بر اينکه لازم است اطلاعات، بي‌درنگ به هنگام شوند، تاثير اطلاعات زير سيستم‌ها بر يکديگر نيز حائز اهميت مي‌باشد.
 


براي يکپارچه‌سازي ساختار سازمان، علاوه بر تغيير نگرش سازماني، وجود يک سيستم خوش ساختار يکپارچه اجتناب ناپذير است. براي استحکام اين سيستم، نياز به طراحي با رويکرد يکپارچه مي‌باشد که فرآيند طراحي آن، بايد در چارچوب يک نگرش واحد، توسط تيم تحليل و برنامه‌‌نويسي سيستم مديريت شود.
بر اين اساس و با توجه به تمامي ويژگي‌هاي عنوان شده براي سيستم يکپارچه، گروه نرم افزاري آي لند با بهره‌گيري از تجربه بيش از 15 ساله خود در طراحي و توليد نرم‌افزارهاي مالي و با هدف يکپارچه سازي فرآيند‌هاي مالي، سيستم‌ يکپارچه مالي هانا را عرضه نمود. همچنين گروه نرم افزاري آي لند با تمرکز بر اين موضوع که کيفيت نرم افزار توليدي اولين اصل احترام به خواسته مشتريان مي‌باشد، همواره سعي بر آن داشته که صرفا به تعدد زير سيستم‌هاي خود نيانديشد، بلکه مستحکم و کم عيب بودن اين سيستم‌ها را هدف اصلي در فرآيند توليد نرم‌‌افزار، قرار دهد. به اين ترتيب در حال حاضر، زير سيستم‌هاي ارائه شده در اين بسته يکپارچه عبارتند از:

       

چکيده مشخصات سيستم مالي يکپارچه هانا
 

    پياده‌سازي با استفاده از SQL Server
    سيستم امنيتي يکپارچه با سيستم عامل Windows
    ذخيره‌سازي اطلاعات با استاندارد Unicode در SQL Server
    تنوع در روش‌هاي نصب از سيستم‌هاي تک استفاده کننده تا شبکه‌هاي بسيار بزرگ
    امکان تجميع اطلاعات شعب و يا شرکت‌هاي پراکنده، در مرکز
    امکان دستيابي به کليه اطلاعات مالي مراکز راه دور به صورت لحظه‌اي

    پوشش انواع سيستم‌هاي مالي
    پشتيباني سيستم‌هاي اطلاعاتي مستقل
    پشتيباني چند سال مالي در يک سيستم اطلاعاتي
    پشتيباني چند بخش مستقل درون يک سيستم مالي واحد
    سيستم مالي چند ارزي (Multicurrency)
    امکان تعيين شروع دوره مالي دلخواه

    امکان تهيه گزارش‌هاي مالي فارسي - انگليسي
    يک محيط متمرکز براي استفاده از تمام نرم‌افزارهاي مالي
    مديريت کاربران، سال‌هاي مالي، بخش‌ها و تهيه پشتيبان به صورت يکپارچه در تمام نرم‌افزارها
    امکان اخذ گزارش از تلفيق اطلاعات حسابداري، دريافت و پرداخت، انبار و فروش
    امکان رسم نمودار در برخي از گزارش‌ها

    دفتر تلفن و نشاني با امکان تعيين رابطه اشخاص با يکديگر در آن
    امکان تعريف محل‌هاي جغرافيايي در ساختار درختي
    امکان تعيين نشاني در سطرهاي دفتر تلفن و نشاني با کمک درخت محل‌هاي جغرافيايي

    صدور اطلاعات انواع گزارش‌ها به محيط اکسل
    صدور و فراخواني اطلاعات با استفاده از قالب استاندارد XML
    صدور اطلاعات گزارش‌ها در قالب‌هاي مختلف مثل html براي استفاده‌هاي گوناگون

    امکان تعريف کاربر و تعيين اختيارات آن در سطوح مختلف
    امکان تعيين گزينه‌هاي پيش‌فرض کاربران در صفحات مختلف
    امکان استفاده کامل از صفحه کليد و احتياج کمتر به ماوس، به منظور تسريع در عمليات

    امکان تعريف فرم‌هاي نمايشي و چاپي تمام گزارش‌ها
    امکان استفاده از نشانه موسسه و يا هر فايل تصويري ديگر در گزارش‌هاي چاپي